Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Gián đoạn


                 Câu chữ thành thơ gián đoạn rồi
                 Tạm thời thông thả ngắm dòng trôi
                 Thì thôi có trách đây cam chịu
                 Nợ đó tính vào mỗi nét vôi...


(bmh-2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét