Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Gián đoạn


                 Câu chữ thành thơ gián đoạn rồi
                 Tạm thời thông thả ngắm dòng trôi
                 Thì thôi có trách đây cam chịu
                 Nợ đó tính vào mỗi nét vôi...


(bmh-2015)

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Anh nói...


Anh nói yêu em, em sẽ nhận lời?
Hay không nói vì tình yêu còn cách trở
Anh nói yêu em, em sẽ nhận lời?
Hay im lặng, để giấc mơ là tất cả
Chưa nói yêu, em sẽ trách thờ ơ
Rằng nỗi nhớ, không bao giờ có lỗi
Không dám nói, có phải là ngu lắm?
Bởi vì anh chưa phải của riêng em
Thôi không nói, để thời gian đong nỗi nhớ
Dòng đời trôi, có sóng trước sóng sau
Nếu ngày nao có giây phút nghẹn ngào
Anh thầm chúc cho em luôn hạnh phúc!


                                                                                                                             (bmh-2015)