Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Lời nguyền

Giờ đang Chức nữ Ngu lang
Cầu Ô nối nhịp tuy gần mà xa
Kiếp sau dẫu có phong ba
Hứa lòng quyết gặp để ta có mình
Nguyên tiêu tròn sáng niềm tin
Trăng vàng Thất tịch chứng minh lời nguyền

bmh (03/03/2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét