Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Trắc ẩn
Tự nhiên chẳng biết nói gì
Lao xao trắc ẩn gieo hi vọng sầu
Tiễn xuân, tháng sáu mưa ngâu
Bằng lăng còn đó, tìm đâu con đò...

                                                      bmh (06/03/2015)


                                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét